Om oss

Kvalificerad personal, erfarenhet och moderna maskiner. När vi säger att du finner oss mitt emellan nytänkande och nyskapande, menar vi att det alltid finns anledning att särskåda din produkt en gång till, det finns ofta förbättringar och kostnadsbesparingar att göra. Med vår långa erfarenhet och höga kompetens är vi rätt partner för att tillsammans med dig optimera konstruktionen.

En av våra starka sidor är alla medarbetares initiativkraft, de flesta har varit hos oss länge och besitter stora kunskaper och ett djupt engagemang. I nära samarbete med dig optimerar vi tillverkningen och skapar ett effektivt flöde från idé till färdig leverans.

Nystedts är din kompletta leverantör av svetsade och maskinbearbetade konstruktioner och detaljer. Vi är specialister på legotillverkning, ofta i korta till medellånga serier. I vår anläggning finns svetsning, skärande bearbetning och lackering under samma tak, det gör att dina produkter blir kompletta direkt.

På 2200 kvadratmeter har vi en modern maskinpark med rejäl lyftutrustningar och stor kapacitet. 
Vi har vad som krävs.