Vår affärsidé

Vår affärsidé är att bedriva legoproduktion inom svetsning, skärande bearbetning och lackering, på så vis vara en komplett och flexibel leverantör.


Kvalitétspolicy

Nystedts skall tillhandahålla rätt kvalitet till interna och externa kunder. Rätt kvalitet uppfylls när våra tjänster, vår service och uppträdande stämmer med kundens förväntningar.

Satsning på kvalitet är en självklar del i vår verksamhet. Vi skall aktivt verka för att undanröja allt som kan orsaka fel kvalitet. Samtliga anställda skall ansvara för kvalitén inom sitt ansvarsområde.

Ambitionen är att göra vårt bästa inte bara för att motsvara kundens förväntningar utan att också överträffa dem.